Gjerdet


Omset denne sida

Gjerdet (òg kjend som Slitherlink og Loop the Loop) er eit logikkpussel med enkle reglar og utfordrande løysingar.

Reglane er: Du skal teikne strek mellom prikkane sånn at det blir éi samanhengande linje som ikkje er borti seg sjølv eller får forgreiningar. Tala fortel kor mange strek det skal vere rundt kvar av dei.
Venstreklikk mellom prikkane for å kople dei saman og høgreklikk for å merkje av med ein X.

Video Tutorial
Gøym reglane

Share

Gjerdet


5x5 gjerde vanleg | 5x5 gjerde vanskeleg | 7x7 gjerde vanleg | 7x7 gjerde vanskeleg | 10x10 gjerde vanleg | 10x10 gjerde vanskeleg | 15x15 gjerde vanleg | 15x15 gjerde vanskeleg | 20x20 gjerde vanleg | 20x20 gjerde vanskeleg | 25x30 gjerde vanleg | 25x30 gjerde vanskeleg

Denne månaden
1. Bluegill16384
82
04:08.55
2. vowels
150
04:24.56
3. francolq 04:30.20
4. guoguowang
25
04:43.16
5. Alvin498 05:04.18
6. nickname226
17
05:07.72
7. jacjac 05:10.83
8. NickeNix
62
05:28.55
9. Chrismneuer 06:07.81
10. SliverHawk's sweethe...
114
06:24.57
11. Make
144
06:33.43
12. Skutti 06:57.89
13. lq2022lucky
9
07:08.93
14. Jacquie 07:14.62
15. Oliver
30
07:38.14
16. shy1234567 08:35.92
17. qobi
128
09:00.83
18. peter 09:32.99
19. BigTom 09:52.88
20. jimmyp 10:20.32
Denne veka
1. Bluegill16384
82
04:08.55
2. vowels
150
04:43.15
3. nickname226
17
05:07.72
4. Jacquie 07:26.74
5. Skutti 08:04.99
6. peter 09:32.99
7. xuhui 11:00.09
8. nightwind 11:17.25
9. qobi
128
11:27.63
10. Realfun 11:47.49
11. rekted 11:56.84
12. dailinli
16
12:15.25
13. ZJTZLQLJY 12:29.09
14. freybae 12:41.92
15. suzukik8 13:01.88
16. a4901478731 15:58.52
17. i'm ly
67
18:20.91
18. geoblue
33
18:55.65
19. hil6768 19:34.32
20. battybat 21:40.92
I dag
1. nickname226
17
05:07.72
2. nightwind 11:17.25
3. Realfun 11:47.49
4. hil6768 19:34.32
5.--- tom -----:--
6.--- tom -----:--
7.--- tom -----:--
8.--- tom -----:--
9.--- tom -----:--
10.--- tom -----:--
11.--- tom -----:--
12.--- tom -----:--
13.--- tom -----:--
14.--- tom -----:--
15.--- tom -----:--
16.--- tom -----:--
17.--- tom -----:--
18.--- tom -----:--
19.--- tom -----:--
20.--- tom -----:--
MO3
1. PuzzleMaestro
51
03:28.16
2. bakpao
58
04:03.66
3. Bluegill16384
82
04:27.89
4. vowels
150
04:43.55
5.anonymous
215
04:54.66
6. Ake
32
05:07.53
7. liyan
49
05:10.67
8. NickeNix
62
05:16.76
9. vilius
23
05:23.90
10. guoguowang
25
05:49.47
AO5
1. PuzzleMaestro
51
03:30.38
2. bakpao
58
04:06.73
3. Bluegill16384
82
04:43.22
4. vowels
150
04:49.72
5.anonymous
215
05:08.58
6. liyan
49
05:09.26
7. Ake
32
05:24.35
8. NickeNix
62
05:25.51
9. vilius
23
05:39.39
10. guoguowang
25
05:40.02
AO12
1. PuzzleMaestro
51
03:57.53
2. bakpao
58
04:40.10
3. Bluegill16384
82
04:54.45
4. vowels
150
05:07.33
5.anonymous
215
05:18.66
6. liyan
49
05:50.96
7. vilius
23
05:58.16
8. Ake
32
06:02.78
9. Make
144
06:40.33
10. SoiTrang
51
06:42.28
Robots / programmatic solversinfo  
1.jllachan00:00.540
2.--- tom -----:--
3.--- tom -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


Finn plasseringa di

Skriv inn brukarnamnet:


Fleire logikkpussel:  hideshow

2022-08-09 23:21:21

nn.puzzle-loop.com
Remove Ads