Gjerdet


Omset denne sida

Gjerdet (òg kjend som Slitherlink og Loop the Loop) er eit logikkpussel med enkle reglar og utfordrande løysingar.

Reglane er: Du skal teikne strek mellom prikkane sånn at det blir éi samanhengande linje som ikkje er borti seg sjølv eller får forgreiningar. Tala fortel kor mange strek det skal vere rundt kvar av dei.
Venstreklikk mellom prikkane for å kople dei saman og høgreklikk for å merkje av med ein X.

Video Tutorial
Gøym reglane

Share

Gjerdet

Særskild oppgåve

Vel ei særskild oppgåve:

Load external puzzle

Enter Penpa / PuzzLink URL:
This is an experimental feature

Fleire logikkpussel:  hide show

2024-02-29 14:24:34

nn.puzzle-loop.com
Remove Ads