Gjerdet


Omset denne sida

Gjerdet (òg kjend som Slitherlink og Loop the Loop) er eit logikkpussel med enkle reglar og utfordrande løysingar.

Reglane er: Du skal teikne strek mellom prikkane sånn at det blir éi samanhengande linje som ikkje er borti seg sjølv eller får forgreiningar. Tala fortel kor mange strek det skal vere rundt kvar av dei.
Venstreklikk mellom prikkane for å kople dei saman og høgreklikk for å merkje av med ein X.

Video Tutorial
Gøym reglane

Share

Gjerdet


5x5 gjerde vanleg | 5x5 gjerde vanskeleg | 7x7 gjerde vanleg | 7x7 gjerde vanskeleg | 10x10 gjerde vanleg | 10x10 gjerde vanskeleg | 15x15 gjerde vanleg | 15x15 gjerde vanskeleg | 20x20 gjerde vanleg | 20x20 gjerde vanskeleg | 25x30 gjerde vanleg | 25x30 gjerde vanskeleg

Denne månaden
1. NA7NA 03:09.54
2. Bluegill16384
76
03:32.41
3. Go5Go
57
03:38.40
4. citsever 03:55.11
5. VinceNo5
35
04:03.16
6. jmk770 04:08.44
7. kimchee 04:16.74
8. Aqua Freeway
47
04:25.96
9. PanamotoAT9288 04:45.94
10. Oliver
28
04:53.27
11. scotchdoc 05:04.36
12. scotsben
69
05:17.85
13. guoguowang
24
05:21.58
14. Samartha
40
05:26.38
15. lanjinglingiii
38
06:12.36
16. Dorice
123
06:36.01
17. Reeeeeeeed 06:40.17
18. nbapip 06:49.31
19. Maelwys 07:00.45
20. dongr 07:19.96
Denne veka
1. NA7NA 03:12.35
2. Go5Go
57
04:16.87
3. jmk770 04:37.66
4. guoguowang
24
05:21.58
5. PanamotoAT9288 05:23.33
6. Maelwys 07:00.45
7. dongr 07:19.96
8. JohnnyB 07:27.18
9. fojie
66
08:04.31
10. NoahFentz 08:55.52
11. Pylgrim
9
08:59.53
12. carabas 09:04.62
13. divg1105 10:38.96
14. jc2408a 14:42.68
15. sammyZ
6
15:10.28
16. xuhui 15:47.10
17. Dorice
123
15:51.57
18. doubleton 17:48.80
19. mwmwmw
19
19:30.45
20. Will'O
24
32:51.91
I dag
1. NA7NA 04:12.03
2. dongr 07:19.96
3. Pylgrim
9
08:59.53
4. fojie
66
09:43.88
5. divg1105 10:38.96
6. mwmwmw
19
22:39.07
7.--- tom -----:--
8.--- tom -----:--
9.--- tom -----:--
10.--- tom -----:--
11.--- tom -----:--
12.--- tom -----:--
13.--- tom -----:--
14.--- tom -----:--
15.--- tom -----:--
16.--- tom -----:--
17.--- tom -----:--
18.--- tom -----:--
19.--- tom -----:--
20.--- tom -----:--
MO3
1. Ronja
67
02:54.03
2. Bluegill16384
76
03:06.39
3. Anders Christiansen
58
03:17.81
4.anonymous
207
03:21.12
5. MoleculeKing
40
03:52.52
6. Fastfaxer
115
04:14.46
7. qqwref
130
04:18.13
8. VinceNo5
35
04:26.58
9. Go5Go
57
04:26.99
10. MacGamer
42
04:45.56
AO5
1. Ronja
67
02:53.48
2. Bluegill16384
76
03:17.36
3. Anders Christiansen
58
03:20.07
4.anonymous
207
03:22.71
5. MoleculeKing
40
04:05.37
6. Fastfaxer
115
04:18.15
7. VinceNo5
35
04:27.32
8. qqwref
130
04:28.02
9. Go5Go
57
04:39.78
10. geyik
95
04:51.40
AO12
1. Ronja
67
03:11.06
2. Bluegill16384
76
03:30.66
3. Anders Christiansen
58
03:41.31
4.anonymous
207
03:41.95
5. MoleculeKing
40
04:35.70
6. qqwref
130
04:52.55
7. VinceNo5
35
04:57.69
8. Fastfaxer
115
05:01.33
9. geyik
95
05:07.80
10. jiufeng
36
05:13.87
Robots / programmatic solversinfo  
1.jllachan00:00.541
2.Fei Dai
15
00:29.804
3.--- tom -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


Finn plasseringa di

Skriv inn brukarnamnet:


Fleire logikkpussel:  hideshow

2022-05-22 18:07:30

nn.puzzle-loop.com
Remove Ads