Gjerdet


Omset denne sida

Gjerdet (òg kjend som Slitherlink og Loop the Loop) er eit logikkpussel med enkle reglar og utfordrande løysingar.

Reglane er: Du skal teikne strek mellom prikkane sånn at det blir éi samanhengande linje som ikkje er borti seg sjølv eller får forgreiningar. Tala fortel kor mange strek det skal vere rundt kvar av dei.
Venstreklikk mellom prikkane for å kople dei saman og høgreklikk for å merkje av med ein X.

Video Tutorial
Gøym reglane

Share

Gjerdet
Storleik:2
212
1011
33
5x5 vanleg gjerde Oppgåvenummer: 1,850,300
333
022
2
222
322
5x5 vanleg gjerde Oppgåvenummer: 7,612,246
203
32
2212
132
5x5 vanleg gjerde Oppgåvenummer: 1,244,753
3
22
2222
12
330
5x5 vanleg gjerde Oppgåvenummer: 118,439
23
112
3
302
122
5x5 vanleg gjerde Oppgåvenummer: 7,131,758
0
2112
3332
322
122
5x5 vanleg gjerde Oppgåvenummer: 690,627
2
2
2221
0222
0
5x5 vanleg gjerde Oppgåvenummer: 1,578,789
2
21
32
1203
223
5x5 vanleg gjerde Oppgåvenummer: 3,749,746
3
30213
322
222
33
5x5 vanleg gjerde Oppgåvenummer: 269,341
22
220
1
2203
233
5x5 vanleg gjerde Oppgåvenummer: 2,884,586
223
3
2
302
3233
5x5 vanleg gjerde Oppgåvenummer: 5,428,065
0233
122
21
033
5x5 vanleg gjerde Oppgåvenummer: 8,821,981
22
32323
203
23
221
5x5 vanleg gjerde Oppgåvenummer: 1,507,716
32233
222
323
220
223
5x5 vanleg gjerde Oppgåvenummer: 2,948,096
332
22
330
12
222
5x5 vanleg gjerde Oppgåvenummer: 233,235
2
22313
2
302
3
5x5 vanleg gjerde Oppgåvenummer: 8,391,435

Fleire logikkpussel:  hide show

2024-05-30 06:02:43

nn.puzzle-loop.com
Remove Ads