Gjerdet


Omset denne sida

Gjerdet (òg kjend som Slitherlink og Loop the Loop) er eit logikkpussel med enkle reglar og utfordrande løysingar.

Reglane er: Du skal teikne strek mellom prikkane sånn at det blir éi samanhengande linje som ikkje er borti seg sjølv eller får forgreiningar. Tala fortel kor mange strek det skal vere rundt kvar av dei.
Venstreklikk mellom prikkane for å kople dei saman og høgreklikk for å merkje av med ein X.

Video Tutorial
Gøym reglane

Share

Gjerdet
Storleik:1
231
01
22
13
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 7,122,095
333
202
31
2
3232
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 6,921,068
33
022
2
0
333
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 527,366
2232
112
0
2
3232
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 9,951,860
32
22
0
0223
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 3,600,203
23
323
302
32
132
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 8,973,400
333
12
2
30
122
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 7,978,066
31
2
22
0
023
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 4,793,988
222
32
3023
32
2223
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 3,094,858
2
2203
2
230
3
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 3,440,092
33
22022
23
2112
32
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 9,871,638
333
202
222
23
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 5,826,049
33
13
223
2220
223
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 6,794,769
33
20
03
223
2
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 4,389,367
33
22122
2322
022
333
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 608,741
2
22323
22203
23
21
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 7,674,686

Fleire logikkpussel:  hide show

2022-05-22 16:32:10

nn.puzzle-loop.com
Remove Ads