Gjerdet


Omset denne sida

Gjerdet (òg kjend som Slitherlink og Loop the Loop) er eit logikkpussel med enkle reglar og utfordrande løysingar.

Reglane er: Du skal teikne strek mellom prikkane sånn at det blir éi samanhengande linje som ikkje er borti seg sjølv eller får forgreiningar. Tala fortel kor mange strek det skal vere rundt kvar av dei.
Venstreklikk mellom prikkane for å kople dei saman og høgreklikk for å merkje av med ein X.

Video Tutorial
Gøym reglane

Share

Disable Ads
Gjerdet
Storleik:3320
11
31
21
13
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 3,548,774
20
322
22
223
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 7,863,187
23
2
13
302
12
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 6,956
3320
1
33
22
0
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 638,992
3
22
2222
021
333
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 9,820,182
32
2302
3
32
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 947,466
13
2
32
22
020
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 4,546,139
333
1022
222
22
22
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 3,573,518
333
022
23
12
321
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 1,326,840
22
2323
31203
13
222
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 5,831,368
33
022
23
2122
23
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 4,400,026
132
22
2
212
330
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 6,931,489
30
2122
1
3320
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 1,847,310
223
2
022
20
3
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 8,092,758
32
2
222
202
333
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 3,595,635
333
0
33
12
2
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 2,739,777

Fleire logikkpussel:  hide show

2021-12-04 07:07:30

nn.puzzle-loop.com
Disable Ads