Gjerdet


Omset denne sida

Gjerdet (òg kjend som Slitherlink og Loop the Loop) er eit logikkpussel med enkle reglar og utfordrande løysingar.

Reglane er: Du skal teikne strek mellom prikkane sånn at det blir éi samanhengande linje som ikkje er borti seg sjølv eller får forgreiningar. Tala fortel kor mange strek det skal vere rundt kvar av dei.
Venstreklikk mellom prikkane for å kople dei saman og høgreklikk for å merkje av med ein X.

Video Tutorial
Gøym reglane

Share

Disable Ads
Gjerdet
Storleik:233
22
0223
22
322
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 8,219,129
1
2
3223
21
033
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 9,086,119
20
22
22
13
22
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 6,677,951
333
10
32
2
223
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 6,751,498
3320
12
323
2
13
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 5,049,504
302
222
3
2213
1222
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 2,822,056
123
21
32
2201
333
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 4,246,962
31
223
203
32
3
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 7,327,232
21
02
3
20
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 9,125,642
12
2
222
201
32
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 7,293,451
212
32
01
333
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 8,246,199
3
122
2032
222
1
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 2,548,182
32
202
22
202
333
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 8,288,140
22
3232
3022
23
3
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 8,819,181
2
23
0
333
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 4,149,853
223
12
330
222
32
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 7,883,966

Fleire logikkpussel:

nn.puzzle-loop.com
Disable Ads