Gjerdet


Omset denne sida

Gjerdet (òg kjend som Slitherlink og Loop the Loop) er eit logikkpussel med enkle reglar og utfordrande løysingar.

Reglane er: Du skal teikne strek mellom prikkane sånn at det blir éi samanhengande linje som ikkje er borti seg sjølv eller får forgreiningar. Tala fortel kor mange strek det skal vere rundt kvar av dei.
Venstreklikk mellom prikkane for å kople dei saman og høgreklikk for å merkje av med ein X.

Video Tutorial
Gøym reglane

Share

Gjerdet
Storleik:2
213
31
302
332
5x5 vanleg gjerde Oppgåvenummer: 9,566,678
2222
322
3
0
333
5x5 vanleg gjerde Oppgåvenummer: 6,674,526
1
22
122
201
333
5x5 vanleg gjerde Oppgåvenummer: 3,220,368
033
212
233
2
23
5x5 vanleg gjerde Oppgåvenummer: 9,783,071
22
3
2
1202
333
5x5 vanleg gjerde Oppgåvenummer: 4,940,662
222
222
33
10
33
5x5 vanleg gjerde Oppgåvenummer: 9,778,151
23
13
303
1
5x5 vanleg gjerde Oppgåvenummer: 5,928,144
3
3203
2223
22
3333
5x5 vanleg gjerde Oppgåvenummer: 13,139
33
03
023
22
23
5x5 vanleg gjerde Oppgåvenummer: 4,042,400
333
2021
2322
322
223
5x5 vanleg gjerde Oppgåvenummer: 5,955,716
22
03
23
2322
33
5x5 vanleg gjerde Oppgåvenummer: 7,898,204
22
23
203
3223
5x5 vanleg gjerde Oppgåvenummer: 6,495,144
3223
3022
3
2
5x5 vanleg gjerde Oppgåvenummer: 3,763,907
3221
123
2203
3
22
5x5 vanleg gjerde Oppgåvenummer: 1,229,454
2320
212
22
2
2312
5x5 vanleg gjerde Oppgåvenummer: 5,484,942
212
32
303
32
3
5x5 vanleg gjerde Oppgåvenummer: 7,886,288

Fleire logikkpussel:  hide show

2023-03-31 18:37:49

nn.puzzle-loop.com
Remove Ads