Gjerdet


Omset denne sida

Gjerdet (òg kjend som Slitherlink og Loop the Loop) er eit logikkpussel med enkle reglar og utfordrande løysingar.

Reglane er: Du skal teikne strek mellom prikkane sånn at det blir éi samanhengande linje som ikkje er borti seg sjølv eller får forgreiningar. Tala fortel kor mange strek det skal vere rundt kvar av dei.
Venstreklikk mellom prikkane for å kople dei saman og høgreklikk for å merkje av med ein X.

Video Tutorial
Gøym reglane

Share

Disable Ads
Gjerdet
Storleik:2
331
22
02223
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 5,599,036
3
23
2003
1123
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 5,076,029
122
22
3
10
333
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 4,851,848
033
212
32
3122
123
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 3,278,992
2
23
2302
211
2
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 100,093
3
103
323
22
233
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 5,627,058
22222
2
2
120
333
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 6,766,466
23
2
2303
233
222
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 4,835,138
22220
322
2
3
1
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 6,131,381
3223
203
32
2
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 7,346,732
333
22
23
1103
32
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 8,107,948
223
3
2
302
3233
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 5,250,279
23
3
1
2203
33
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 1,172,414
232
0222
221
23
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 7,969,745
3
3221
12
2232
02
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 2,463,278
222
22
3223
12
0233
5x5 gjerde vanleg Oppgåvenummer: 6,408,759

Fleire logikkpussel:

nn.puzzle-loop.com
Disable Ads