Gjerdet


Omset denne sida

Gjerdet (òg kjend som Slitherlink og Loop the Loop) er eit logikkpussel med enkle reglar og utfordrande løysingar.

Reglane er: Du skal teikne strek mellom prikkane sånn at det blir éi samanhengande linje som ikkje er borti seg sjølv eller får forgreiningar. Tala fortel kor mange strek det skal vere rundt kvar av dei.
Venstreklikk mellom prikkane for å kople dei saman og høgreklikk for å merkje av med ein X.

Video Tutorial
Gøym reglane

Share

Gjerdet

Q. Kva er det eigentleg eg skal gjere? :)
A.
Legg merke til at det ikkje re nokre overkryssingar eller lause ender. Det er berre eitt smanhengande "gjerde".
Q. Kva betyr desse numra?
A. Kvart tal viser akkurat kor mange strek som skal vere rundt den ruta det står i. Ruter utan tal kan vere omringa av 1, 2, 3, 4 eller ingen strek.
Q. Kva er lov?
A.                              
Q. Kor skal eg byrje?
A. Tenk logisk. Du kan til dømes sjå på dette mønsteret:Det skal ikkje vere nokre strek rundt nullen, så du kan merkje desse plassane med X (bruk høgre museknapp):


Det er berre tre mulege plassar igjen rundt 3-talet:Så kan "gjerdet" berre gå vidare desse vegane:Du kjem til å oppdage fleire slike mønster etter kvart.
 

Fleire logikkpussel:  hide show

2024-05-30 07:41:44

nn.puzzle-loop.com
Remove Ads